مداد رنگی فابرکستل مدل آبرنگی 24 رنگ

یکی از ابزارهای رنگ آمیزی مداد رنگی است که خود انواع مختلفی دارد و مداد آبرنگی یکی از آن‌ها است. این مداد‌ها به نوعی هم مداد رنگی هستند و هم آبرنگ، بدین معنا که علاوه بر کابرد معمول خود به عنوان مداد و به صورت خشک، در آب نیز حل شده و همراه قلم‌مو به کار می‌روند. مدادهای آبرنگی نسبت به مداد رنگی‌های معمول درخشندگی کم‌تری دارند، از طرفی به دلیل ثبات بیش‌ترنسبت به آبرنگ، کاربرد آسان‌تری...

152900 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :