خودآموز راسته دوزی؛ سرویس خواب - پرده دوزی - سرویس آشپزخانه

نام کتاب: خودآموز راسته دوزی| از همان روزی که اولین تکه پوست به وسیله انسان های نخستین بر دهانه غاری آویخته شد، پرده نیز متولد شد. و آن زمان که پرده را برای جداسازی محل زندگی به کار گرفتند، گسترش دامنه کاربردهای آن آغاز شد. و با گذشت زمان، آنچنان با زندگی بشر آمیخت که امروزه یکی از ملزومات زندگی است. شاید بتوان گفت که سلسله مادها یکی از اولین سلسله هایی بودند که از پرده های زیبا و مجلل برای بیشتر جلوه دادن به محل زندگی خود سود جسته اند. و این روند طی قرنها نه تنها از بین نرفته، که قانونمندتر و هدفدارتر شده است …

22000 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :