0 رای

اطلس طراحان مد و لباس

نام کتاب: اطلس طراحان مد و لباس| قلمرو سنتی مد- لندن، پاریس، نیویورک، میلان- در حال تغییر است. انسان ثروتمندتر، گوناگون تر، چند فرهنگی تر و پویاتر از آن است که توجه خود را منحصر به این چهار شهر کند. در عین حال که این شهرها همچنان اعتبار خود را به عنوان مراکز مد حفظ کرده­اند، توجه­ها هر روز بیشتر به دیگر نقاط جهان جلب می­شود؛ نقاطی که در سال­های پیش رو، انفجاری را در انحصارگری مد بین المللی نوید میدهند.

75000 تومان

90000 تومان

وضعیت : موجود

تعداد :