نگرشی بر تاریخ تحولات لباس در جهان از دوره بیزانس تا زمان حاضر

نام کتاب: نگرشی بر تاریخ تحولات لباس در جهان از دوره بیزانس تا زمان حاضر|  از آنجا که موضوعات کتاب به تاریخ تحولات لباس جهان اختصاص دارد و این سومین کتابم در حوزۀ لباس و پوشاک است ضرورت دارد تا توضیحاتی را در خصوص پوشش، لباس، پوشاک و مُد ارائه دهم به امید آنکه مفید فایده قرار گیرد. امروزه واژه­هایی چون پوشش، لباس، پوشاک و مُد بعضاً با تعابیر درستی همراه نیست و بخصوص در مورد مُد غالباً برداشت­های ذهنی منفی و درخصوص لباس و پوشاک نیز اشتباه در معنا و مفهوم وجود دارد. لذا در این باره به اختصار مطالبی بیان می­کنم. پوشش: به معنای مستور کردن و پوشاندن بخش ­هایی از بدن است که قدمتی به اندازۀ پیشینۀ زندگی انسان بر روی کرۀ خاکی دارد. بدیهی است نخستین پوشش­هایی که درمورد زنان و مردان استفاده می­کردند از جنس الیاف سلولزی و شاخ و برگ درختان......

27500 تومان

وضعیت : ناموجود

تعداد :